• slidebg1
Taxweek

19 t/m 22 November 2018

Hoofdsponsor

Loyens & Loeff Academy

WELKOM

En dan nu de vraag: wat te doen met twee miljard?

Een kop uit het FD van 6 oktober 2018. Het kabinet heeft voorgesteld de dividendbelasting af te schaffen, en heel Nederland heeft daar een mening over. En als we afgaan op de sociale media, is de publieke opinie niet in lijn met het kabinetsvoorstel. Nu ik dit voorwoord schrijf, is het nog onduidelijk wat het kabinet (publieke opinie: "Rutte") gaat doen, nu Unilever heeft aangekondigd haar hoofdkantoor niet naar Rotterdam te verplaatsen.

Het geeft voor mij aan hoe spannend deze tijd is voor jullie, bijna afgestudeerde HBO-fiscalisten. We zijn de tijd voorbij dat we sec over wet- en regelgeving moeten nadenken. In alles wat we doen, gaat het om bedoeling, gevolgen en communicatie.

Het doel van belastingheffing hebben we allemaal geleerd. Belastingheffing heeft een budgettaire functie: onze voorzieningen als gezondheidszorg, sociale zekerheid en onderwijs moeten betaald worden. Daarnaast heeft belastingheffing ook een instrumenteel doel; zo heeft de overheid graag invloed op de inkomensverdeling, wil zij de Nederlandse bedrijvigheid beschermen en milieuvriendelijk gedrag stimuleren.

Wat was nu het doel van de afschaffing van de dividendbelasting, het echte doel of misschien wel de echte doelen? Heb jij daarover nagedacht of volg je de publieke opinie (die soms kort door de bocht gaat, of diepgang mist)? Heb jij nagedacht over de gevolgen van de afschaffing? Wat betekent dat voor de opbrengst van de schatkist, wat betekent dat voor de bedrijvigheid in Nederland, maar ook: wat betekent dat voor andere sectoren zoals de sociale zekerheid, het onderwijs of de gezondheidszorg.

Weet jij hoe je een voorstel moet presenteren om ook de mensen mee te krijgen? Kun jij de noodzaak en de gevolgen zo laten zien dat de mensen jouw voorstel begrijpen? En kun jij vertrouwen geven zodat er commitment ontstaat? Naast kennis van de wet- en regelgeving, zal onder andere deze kennis en vaardigheden het verschil maken in jouw functioneren. En ergens ging het mis bij het voorstel van het kabinet...

... Dan kunnen we nu gaan bedenken wat te doen met twee miljard...

Ik wens jullie studenten, de docenten en alle gasten een inspirerende en leerzame Taxweek toe. Een week waarbij je de kans krijgt jouw kennis en vaardigheden te toetsen aan de praktijk.

Tenslotte wil ik alle docenten bedanken voor de organisatie van deze bijzondere week, en een grote dank aan alle sponsoren die door hun bijdrage deze week zo waardevol maken.

Margret Timmermans

Voorzitter Landelijk Overleg opleidingen Finance, Tax and Advice
ALGEMENE REGELS TAXWEEK


Stichting Taxweek houdt zich te allen tijde het recht voor om studenten vooraf de deelname aan de Taxweek te weigeren, indien naar het oordeel van de stichting Taxweek daar gegronde reden voor is. In dit geval zal de hogeschool, waar de betreffende student op dat moment studeert, zorgdragen voor een passende vervangende opdracht.

Stichting Taxweek houdt zich te allen tijde het recht voor om studenten gedurende de deelname aan de Taxweek naar huis te sturen, indien naar het oordeel van de stichting Taxweek daar gegronde reden voor is. Op dat moment is niet aan de vereiste voldaan en zal er geen studiepunt aan de student worden toegekend. Ook zal er geen restitutie plaatsvinden van de studentenbijdrage. De hogeschool waar de betreffende student op dat moment studeert zal zorgdragen voor een passende vervangende opdracht.

Ingeval een student wegens ziekte of andere onvoorziene omstandigheden de Taxweek voortijdig moet afbreken, zal de hogeschool waar de betreffende student studeert beslissen of de student nog een passende vervangende opdracht dient uit te voeren om aan de vereisten te voldoen. In geval van ziekte, dan wel andere onvoorziene omstandigheden vindt er geen restitutie plaats van de studentenbijdrage.

Het is niet toegestaan om zelf alcoholische dranken mee te nemen naar de Taxweek. Bij constatering van in het bezit zijnde alcoholische dranken afkomstig van buiten de Beukenhof is einde Taxweek.

Alcoholische dranken verstrekt door de Beukenhof mogen alleen in de 'Feestzaal' worden genutigd.

Tijdens de Taxweek is het niet toegestaan om het terrein van de Beukenhof te verlaten.

Kosten ontstaan door schade/extra schoonmaakkosten toegebracht door een student in de Beukenhof zullen worden verhaald op de student.

Tijdens de activiteiten gedurende de Taxweek zullen op willekeurige momenten presentielijsten rondgaan. Niet voorkomen op de presentielijst is einde Taxweek.

Tijdens de bijeenkomsten is het niet toegestaan mobieltjes zichtbaar bij je te hebben.saxion
HAN
Meijburg

Algemene opmerkingen


  • De kosten van de Taxweek bedragen € 95 per persoon (onder voorbehoud);
  • Het programma begint op maandag 19 november om 12.30 uur;
  • Aangezien de locatie per openbaar vervoer slecht te bereiken is, heeft de organisatie gezorgd voor gratis busvervoer vanaf station Den Bosch. Dit aangeboden vervoer is verplicht. Jullie dienen op eigen gelegenheid tijdig op station Den Bosch aanwezig te zijn. Je eigen Hogeschool informeert je hier verder over;
  • Vergeet je nette kleding (pak) niet voor de bedrijvenmarkt;
  • Neem je wettenbundel 2018 mee;
  • Denk aan handdoeken, toiletspullen e.d.;
  • Eetgewoonten kunnen worden doorgegeven aan de Taxweek docenten van jouw Hogeschool;
  • Na aankomst op maandagmiddag neem je je intrek in een kamer op een toegewezen verdieping. De meeste kamers zijn geschikt voor twee of drie personen. De kamers kunnen worden afgesloten. Voor de sleutel dien je een borg ad € 5 te betalen (graag gepast betalen bij aankomst);
  • Voor de overnachting dien je zelf een slaapzak e.d. mee te nemen. Je kunt er ook voor kiezen om voor € 5 een lakenpakket te huren bij de Beukenhof;
  • Jullie verblijf is op basis van volpensioen. Gedurende de dag wordt er gratis koffie, thee en water geserveerd. Kleine flesjes drinken (geen alcohol) zou je zelf mee kunnen nemen en wellicht ook wat tussendoortjes. Verder gaat ’s avonds de bar open, alwaar fris- en alcoholische dranken (bier, wijn en (populaire) mixdranken) te krijgen zijn. Na het avondeten zullen er consumptiebonnen worden verkocht, vijf voor € 10. Let op: je kunt de bonnen niet inruilen en er is geen pinmogelijkheid (en geen sigarettenautomaat).

Bij problemen met het vervoer op de dag van vertrek dien je contact op te nemen met Martha Lagendijk 06 28 33 32 84 

Docenten


drs. M. (Martha) Lagendijk
Hogeschool Rotterdam

m.lagendijk-zwartbol@hr.nl

E. (Emiel) Kamman
Saxion Enschede

e.kamman@saxion.nl

H. (Henriette) Roeterdink-Bartels
Saxion Enschede

h.roeterdink@saxion.nl

mr. J. (Johan) Roest
HAN Arnhem

johan.roest@han.nl

mr. J. (Joyce) van den Boorn
Fontys Eindhoven

j.vandenboorn@fontys.nl

Mr. K. (Koos) Reitsma
Hanzehogeschool Groningen

k.reitsma@pl.hanze.nl

mr. S. (Stef) van der Laan
Fontys Eindhoven

s.vanderlaan@fontys.nl

mr. W. (Wendy) Olde Heuvel
Saxion Enschede

w.oldeheuvel@saxion.nl

P. (Pieter) Biesheuvel
Saxion Enschede

p.biesheuvel@saxion.nl

Programma


Maandag 19 November

12.30 13.30 Aankomst en lunch
14.00 14.30 Opening door de voorzitter Lofta
14.30 16.45 SRA / Nyenrode
17.00 19.00 Diner Buffet
19.00 19.25 Bonnenverkoop
19.30 21.30 Quiz / FFP
21.35 01.00 DJ V!nce

Dinsdag 20 November

09.30 10.15 Ontbijtbuffet
10.30 13.00 Programma verzorgd door de Belastingdienst
13.15 14.15 Lunchbuffet
14.30 17.00 Programma verzorgd door de Belastingdienst (vervolg)
18.00 19.30 Dinerbuffet
19.30 20.00 Bonnenverkoop
20.00 01.00 DJ V!nce

Woensdag 21 November

08.45 09.45 Ontbijtbuffet
10.00 12.15 RSM / Flynth
12.30 13:30 Lunch
13.45 16:00 Loyens en Loeff / Meijburg en Co
17:00 18:30 Bedrijvenmarkt
19:00 20:30 Dinerbuffet
20:30 21:00 Bonnenverkoop
21:00 01:00 DJ V!nce

Donderdag 22 November

09.45 10.45 Ontbijtbuffet
11.00 13.15 RB / VNG
13.30 13.45 Afsluiting
13.45 14.15 Snack
14:00 Vertrek eerste bussen

Sponsoren


Baker tilly berk
Belastingdienst
PWC
Meijburg
Nyenrode
Personato
Loyens & Loeff Academy
SRA

Hoge scholen


HAN
hogeschool rotterdam
Fontys
Hanze Hogeschool
saxion

Locatie

Capucijnenstraat 46, 5074 PJ Biezenmortel

013 511 2499

Disclaimer

 

Hoewel bij het gereedmaken van deze internetsite de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, bestaat altijd de mogelijkheid dat bepaalde informatie na verloop van tijd verouderd of niet meer juist is. Wij zijn dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze internetsite.

 

Alle intellectuele eigendomsrechten op deze internetsite komen uitsluitend toe aan Stichting Taxweek of haar toeleveranciers. Behoudens de in of krachtens de Auteurswet 1912 gestelde uitzonderingen, mag niets van deze website worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Stichting Taxweek.